Algemene voorwaarden 2022

Algemene voorwaarden Vlinderkusje 20222
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de webshop `B2B Vlinderkusje`.

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Vlinderkusje en de klant.
2. Door bij Vlinderkusje een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Vlinderkusje.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden uitgesloten.
4. Vlinderkusje heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Vlinderkusje zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.
2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Vlinderkusje van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsemail door Vlinderkusje.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. De betaling wordt veilig geregeld door Mollie. Er zijn diverse opties zoals iDeal, creditcard en achteraf betalen.

Artikel 4: Levering
1. De verzendkosten bedragen € 9,95. Vanaf € 250 wordt je bestelling franco verzonden.
2. Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.
3. Vlinderkusje streeft ernaar de producten binnen 1-2 weken na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL. Bij het niet op tijd bezorgen door PostNL kan Vlinderkusje niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Vlinderkusje is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Vlinderkusje toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
5. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Vlinderkusje in de bevestigingsmail wordt vermeld.
6. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk veertien dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Vlinderkusje zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 5: Overmacht
Vlinderkusje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Vlinderkusje en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Vlinderkusje niet aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Ruilen en retourneren
1. Vlinderkusje doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Wil je een artikel toch retourneren, mail dan binnen 14 dagen naar info@vlinderkusje.nl om het product te retourneren of te ruilen.
2. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
3. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.
4. Is het product beschadigd door toedoen van Vlinderkusje, dan dient de klant hier binnen drie werkdagen na verzenden melding van te doen, door te mailen naar info@vlinderkusje.nl.
5. Indien er een fout is gemaakt door Vlinderkusje, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen zeven werkdagen aan de klant worden teruggestort.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Alle door Vlinderkusje geleverde geleverde producten blijven eigendom van Vlinderkusje totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Garantie
Als een artikel gebreken vertoont, zal Vlinderkusje het product ruilen of repareren. Als het product niet kan worden geruild of gerepareerd, kan de klant het artikel retourneren. Indien dit het geval is, mail dan binnen 3 dagen naar info@vlinderkusje.nl om het product te retourneren of te ruilen. Het orderbedrag zal dan binnen 7 dagen na ontvangst, worden teruggestort.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid
1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Vlinderkusje. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail: info@vlinderkusje.nl. Vlinderkusje zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
2. Vlinderkusje zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Vlinderkusje maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
3. Vlinderkusje is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
5. Vlinderkusje is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Privacy
Op de website van Vlinderkusje wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze privacypolicy.

Artikel 11: Copyright
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Vlinderkusje.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vlinderkusje partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13: Aanvullen voorwaarden met betrekking tot merkrecht:
Een aankoop bij de B2B van Vlinderkusje betekent een samenwerking met Vlinderkusje. Wanneer je deze samenwerking aangaat is het belangrijk dat je je als retailer aan een aantal voorwaarden houdt die hieronder worden geschetst.
1. Er dient zorgvuldig met de foto's en gedichten om te worden gegaan. Alles is gemaakt met veel liefde en aandacht voor mensen die op een bepaalde manier groot verdriet hebben meegemaakt. ♡
2. De beelden mogen alleen worden gebruikt wanneer je retailer van Vlinderkusje bent.
3. Vlinderkusje is een officieel Trademark in de gehele BeNeLux. Om dit te beschermen en te waarborgen mogen gedichten en andere afbeeldingen altijd alleen maar gedeeld worden wanneer er duidelijk Vlinderkusje wordt genoemd in de afbeelding én de tekst. Je moet dus ten allen tijde de originele afbeelding intact laten, en je mag ze niet bewerken voor plaatsing (ook niet met bijvoorbeeld een filter).
4. Ook wanneer je zelf een foto maakt van de producten van Vlinderkusje moet de merknaam duidelijk zichtbaar zijn in foto en tekst.
5. Het is verboden gedichten of andere beelden van Vlinderkusje te gebruiken voor andere commerciële doeleinden dan de verkoop van Vlinderkusje producten. Uiteraard mogen ze wel gedeeld worden ter inspiratie met duidelijke vermelding van en naar Vlinderkusje.
6. Het is verboden teksten of producten te kopiëren of na te maken. Ook wanneer er een klein verschil is, is dit inbreuk op zowel het merkrecht en de copyright van Vlinderkusje.
7. Wanneer je je niet houdt aan één van bovenstaande voorwaarden, heeft Vlinderkusje ten allen tijde het recht om de samenwerking per direct te stoppen, de producten zonder terugbetaling terug te halen, en te eisen dat de beelden worden verwijderd van welk platform dan ook.
8. Vlinderkusje behoudt zich het recht om te beslissen geen samenwerking aan te gaan met een klant.

Bedrijfsgegevens
Vlinderkusje (onderdeel van de VOF Total iD)
Anja Dalhuisen, Hoornblad 47, 7772MG, Hardenberg
Kamer van Koophandel nummer 70614261
BTW-nummer: NL858394728B01

© 2021 - 2024 B2B Vlinderkusje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel